Proizvodnja gasilnih aparatov CO2

Začetek proizvodnje sega v leto 1996. Takrat so prišli na trg prvi gasilni aparati pod znamko Gallus in sicer tip CO2-3 kg in tip CO2-5 kg. Vsa testiranja in preizkušanja je opravil ZAG Ljubljana. Certifikat za prodajo na trgu pa je izdal Urad za standardizacijo in meroslovje.

Z manjšimi izboljšavami sta se omenjena tipa prodajala na trgu vse do lata 2006, ki so v Sloveniji začeli veljati novi evropski standardi in pravilniki. V leto 2006 smo tako opravili vsa potrebna testiranja glede na standard EN 3 pri akreditiranem organu APARAGAZ Belgija. Pridobili smo še znak CE in gasilniki so imeli vso potrebno dokumentacijo za prodajo na trgu po novih evropskih predpisih. Od leta 2006 sta tako v naši proizvodnji gasilnik CO2-2 kg in gasilnik CO2-5 kg. Od takrat naprej vseskozi spremljamo nove predpise in standarde ter se jim prilagajamo.

Gasilniki GALLUS tip C5-G1 (CO2-5) in C2-G1 (CO2-2)

Model: C2-G1 (CO2-2) C5-G1 (CO2-5)
Teža: 2 kg 5 kg
Višina gasilnika: 500 mm 680 mm
Čas delovanja: 8,3 sekunde 13,6 sekunde
Področje delovanja: -30ºC do +60ºC -30ºC do +60ºC
Učinkovitost: 34B (2EG) 89B (5EG)

Uporabnost CO2 gasilnikov v:

  • računalniških centrih,

  • bolnicah,

  • laboratorijih,

  • kuhinjah,

  • muzejih,

  • strojnicah,

  • delavnicah z računalniškimi stroji,

  • telefonskih centralah,

  • kotlovnicah.

Fotogalerija