Naziv projekta: GALLUS COVID-19 ponovni zagon

 

Prijavitelj projekta:
GALLUS SM proizvodnja, servis in trgovina d.o.o.
Novomeška cesta 17
8310 Šentjernej

Obdobje izvajanje projekta: 13.3.2020 – 30.6.2021

Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj –  www.eu-skladi.si

Projekt je bil izbran na podlagi Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja v obmejnih problemskih območjih - COVID-19, št. operacije OP20.07464

Vrednost projekta: 200.000,00 EUR

Višina sofinanciranja: 200.000,00 EUR

Opis in cilji projekta

Cilj izvedbe operacije je namenjen financiranju proizvodne funkcije v podjetju in sledi ciljem Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja v obmejnih problemskih območjih - COVID-19, ki so: zmanjšanje posledic izpada prihodka ter polno delovanje podjetja in ohranjanje delovnih mest.

Z izvedbo operacije je načrtovana modernizacija programske in strojne opreme uporabljene v proizvodni funkciji.

Modernizacija proizvodnje vključuje posodobljeno strojno in programsko računalniško opremo in investicijo v novo proizvodnjo linijo za proizvodno gasilnih sistemov, ki bodo temeljili na novem ekološko-zelenem plinu NOVEC, za katerega pričakujemo, da bo v prihodnje zamenjal še obstoječe delno oporečne gasilne pline.