Servis in vzdrževanje gasilnih aparatov in opreme

Nudimo profesionalni redni letni pregled vseh vrst gasilnih aparatov. Naših 9 visoko usposobljenih serviserjev je garancija za kvalitetno opravljeno delo. Imamo vso potrebno opremo in orodja po navodilih proizvajalcev za opravljanje rednih, kontrolnih in izrednih pregledov. Redne preglede izvajamo pri naročniku, večje posege pa v naši servisni delavnici. Smo tudi Akreditirani kontrolni organ opreme pod tlakom, K 92. (Vse posode gasilnih aparatov na CO2 je potrebno na vsakih 10 let dati v pregled Akreditiranemu kontrolnemu organu)

Servis gasilnih aparatov