Servis hidrantov in hidrantnih omrežij

Izvajamo redne letne preglede hidrantov, hidrantnih omaric in hidrantnih omrežij. Pooblaščeni smo za izdajo Potrdila o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja ( ob novogradnjah, adaptacijah, razširitvah, spremembah, ... ). Posebej smo specializirani za zahtevnejše objekte, ki imajo v sistem vgrajene ventilske postaje, hidroforne postaje za dvig tlaka. Izvajamo preglede na notranjih in zunanjih hidrantnih omrežjih. Na notranjih hidrantnih omrežjih delimo preglede na:

  • Mokra hidrantna omrežja

  • Suho-mokra hidrantna omrežja ( garažne hiše, predeli kjer je nevarnost zmrzali )
    Tukaj smo pooblaščeni pregledniki za opremo proizvajalcev BARTH, MiniMax in Gloria.

  • Suha hidrantna omrežja

Pooblastilo

Oprema

Servis hidrantnih sistemov