Servis in polnitev jeklenk FM200, NOVEC, CO2 in INERGEN

Podjetje GALLUS je pooblaščeni serviser in prodajalec za stabilne gasilne sisteme FM200, NOVEC, CO2 in INERGEN.

Izvajamo redne 10 letne preglede in recertifikacijo jeklenk s FM200, NOVEC, CO2 in INERGEN. Smo akreditirani kontrolni organ za opremo pod tlakom K-92.

Imamo lastno polnilnico za polnjenje FM200, NOVEC, CO2 in INERGEN. Pri Ministrstvu za okolje in prostor smo registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti in imamo opravljen preizkus znanja o uporabi flouriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh.

Dokumenti

Certifikati

Pooblaščeni servis CEODEUX FIREDETES ROTAREX